כרטיס אדי

עמותת אדי, אשר יזמה את הכרטיס הקרוי כרטיס אדי, נקראה על שמו של אהוד (אדי) בן דרור, חולה במחלת כליות סופנית שטופל בדיאליזה, קיבל תרומת כליות, אך נפטר מסיבוכיה של ההשתלה. עקב סבלו הרב של אדי וההתמודדות הקשה מול מחלה, אשר ניתן להגיע לפתרונה בעזרת תורמי אברים, אדי הגה את רעיון הכרטיס, בו יחתמו כל מי שמוכן לתרום מאיבריו לאחר מותו. אחרי מותו של אדי, החליטו הוריו של אדי וחבריו ליישם את הרעיון ולייסד את העמותה שמאחורי כרטיס אדי.

מטרתו של כרטיס אדי היא הגדלת מספר השתלות איברים בישראל על מנת לצמצם את רשימת הממתינים להשתלה (המתאפשרת על פי עקרונות הקצאת איברים). האגודה היא ללא מטרות רווח ופועלת להעלאת המודעות בקרב הציבור לצורך בתרומות איברים, בין השאר בקמפיינים ופרסומות – העמותה מעודדת הן את התרומה עצמה והן את תהליך החתימה על כרטיס אדי. פרט לכך, האגודה פעילה גם פוליטית ומובילה לובי שמעודד חקיקה בנושא זה.